Styrelse

Annerödsvägens-


Samfällighetsförening


Styrelseförteckning 2018

Ulla Fagerberg Martinsson

Ordförande

073-934 33 53

Annerödsvägen 3

Martin Brink

Kassör

070-768 01 08

Annerödsvägen 7

Mats Samuelsson

Suppleant

070-422 66 87

Annerödsvägen 9

Stefan Nilsson

Ordinarie Ledamot

076-180 07 85

Annerödsvägen 16

Stefan Frimodig

Ordinarie Ledamot

070-868 86 52

Annerödsvägen 19

Mattias Olsson

Sekreterare

070-798 46 94

Annerödsvägen 31

Annerödsvägens Samfällighetsförening         admin@annerod.se