VA-System

Annerödsvägens-

Samfällighetsförening

Vatten och Avloppssystem

I länken nedan hittar ni en sammanställning av vattenprover tagna från 2015 fram till dags datum

 

Vattenprover

 

Ni som vill ha tillgång till provtagningsrapporterna för vatten, skicka ett mail med ert namn, husnummer och mailadress till: vattenprov@annerod.se så lägger vi till er på vår dropbox.

Annerödsvägens Samfällighetsförening admin@annerod.se