Fiber

Annerödsvägens-

Samfällighetsförening

Info kring fiberanslutning

OBS! Denna flik uppdateras ej av Annerödsvägens samfällighets styrelese, utan är skapad av Mattias Olsson och Mikael Forslund för att informera de som är intresserade av fiber anslutning


Uppdaterad 2020-11-01


Mötesanteckningar från fiber informationsmötet onsdagen den 28 oktober 2020 i Lanegården


Deltagare:

Mikael Forslund (6)

Mattias Olsson (31)

Lars Wilson (23)

Anders Heijel (13)

Karin Löfquist (12)

Lillermor Hedström (30)

Lars Olsson (Markägare)

Gabriella Olsson (Lane Anneröd 104)

Stefan Nilsson (16)

Martin Brink (7)


Henrik Land (Fiberföreningen)

Fredrik Lundqvist (Fiberföreningen)


Mötesanteckningar:

 1. Mattias öppnade mötet och hälsade alla välkomna och förklarade bakgrunden till mötet och lämnade därmed över till Fiberföreningen.
 2. Fiberföreningen gick igenom utbud och visade de gruppavtal som Fiberföreningen har med Comhem, se http://www.laneryrfiber.se/tjanster/gruppavtal/ .
  Följande ingår i priset av 319:- / månad + 50:- / månad i serviceavgift (tot. 369:-/mån):
  - 250mb internetuppkoppling
  - TV med ca 20 kanalers utbud och 2 tv-boxar
  - *Fast telefoni
  *för fast telefoni tillkommer en avgift. Hur stor avgiften är kollar Fredrik Lundqvist upp och återkommer.
 3. Fiberföreningen visar upp vilka andra leverantörer som går att få avtal med i fibernätet, se https://www.ip-only.se/privat/fiber/villa/#/
 4. Fiberföreningen går igenom hur förslaget till utbyggnationen av fibernätet kan se ut.
  Oklara punkter med kommentarer:
  -Hur skall dragningen till Lane Anneröd 104 se ut? Ägare till fastigheten vill inte ha sin asfaltsväg avgrävd. Kan fräsning vara aktuellt?. Henrik och Fredrik tittar på ny alternativ dragning eventuellt från kopplingspunkt LRF2308
  -Saknas fortfarande offert på fräsning i asfalt i östra området, men i dagsläget med liggande antal intressenter kvarstår 30.100 kr som inträdeskostnad/installationskostnad.
  -Utredning om fräsning i asfaltsväg även i områdets västra sida pågår av fiberföreningen. Mattias får på sig att kontakta Annerödsvägens samfällighet för att utreda om det är en möjlig väg för styrelsen att godkänna. Henrik återkommer med fräsens bredd för att ta med till diskussion med styrelsen.
 5. Fiberföreningen genomförde en anmälan på sittande möte, där alla fick säga om de fortfarande var intresserade med ett pris på 30.100 kr. Alla närvarande intressenter tackade ja (totalt 10st). Mattias och Mikael fick på sig att kontakta Göran som inte var med på mötet.
 6. Fiberföreningen förklarade att nästa steg är att varje person går in på fiber föreningens hemsida och gör en beställning. Alla uppmanas att göra detta omgående på http://www.laneryrfiber.se/medlemskap/
 7. Fiberföreningen gjorde klart att de inte kommer att göra ytterligare uppdateringar på fibernätet efter denna komplettering, och uppmanar oss därför att på nytt skicka ut en påminnelse till de som ännu inte har nappat på erbjudandet och signerat upp sig som intressenter. Mattias och Mikael skickar ut detta.
 8.  Fiberföreningens inriktning är att ha klart fiberanslutningen innan Telia tar bort kopparnätet (enl. Telias hemsida planerat till 2021-05-31)
 9. Mötet avslutades


--------------------------------


Uppdaterad 2020-10-17


Inbjudan till informationsmöte gällande fiberanslutning


Ni är varmt välkomna till Lanegården den 28 oktober kl 18:00 på informationsmöte gällande fiberanslutning. Representanter från Lane-Ryrs Fiberförening kommer att deltaga för att informera och svara på era frågor. Vi har tidigare tagit in ej bindande intresseanmälan, och efter detta möte kommer de som fortfarande är intresserade och vill ha fiberanslutning behöva skicka in en egen ansökan/beställning via fiberföreningens hemsida.


Mötet kommer att hållas med social distans i stora salen med stolar brett isär.
Vi rekommenderar att 1 deltagare från varje intressent närvarar på informationsmötet, men om ni inte har möjlighet att närvara, kommer vi att lägga en sammanfattning på hemsidan.


--------------------------------


Uppdaterad 2020-06-28


Bakrund:

Det har kommit till vår vetskap att Telia kommer att stänga ner kopparnätet i vårt område om ca ett år (planerat till 2021-05-31), och för er som inte redan har fiber installerat kommer detta att påverka de tjänster som ni idag får levererat över kopparnätet, så som: Fast telefoni, bredband via VDSL (ADSL), TV via bredband, osv.


Efter denna tidpunkt så hänvisas vi till antingen mobilt bredband eller fiber. Mer om detta kan ni läsa om på Telias hemsida: https://www.telia.se/privat/om/framtidensnat. Vi tillhör område: LANE RYR


Lane-Ryrs fiberförening (nedan omnämnt som L-R fiber) äger de fibernät som redan vissa av oss har anslutit sig till i vårt området. Det framgår på deras hemsida http://www.laneryrfiber.se att kostnaden för att ansluta sig i efterhand kommer att vara cirka 30.000 kr eller den faktiska kostnaden om denna överstiger 30.000 kr. Detta är i bästa fall ett riktvärde och vi vet ännu inte vad kostnaderna kommer att bli.


En intresseanmälan till alla i området har skickats ut. Det var 11 st svarande på intresseanmälan, och dessa fastighetetsadresser är nu skickat till L-R fiber som offertförfrågan. De har nu återkommit med ett första förslag på dragning av fiber. Den föreslagna framdragningen kommer innebära godkännande (servitut) från flera av oss i området. Förslaget på fiberdragningen hittar ni här (länk)

Röda cirklar är de 11 fastigheterna som vill ansluta sig, och röda tjocka linjer är tänkta nya fiberdragningar till dessa. Röd fyrkant är ett nytt kopplingsskåp och blå linje är planerade avloppsarbete som referens. Gröna linjer är befintlig fiber.


Frågor?

Kontakta:

Mikael Forslund, Annerödsvägen 6
Mattias Olsson, Annerödsvägen 31


 

Annerödsvägens Samfällighetsförening         admin@annerod.se