Gräsklippning

Annerödsvägens-

Samfällighetsförening

Gräsklippning 2020

Vecka:

Infarten (ej uppdaterad):

Lekplats/Branddamm:

Fotbollsplan/Pumphus:

18


Ohlsson (31)

Essén (15)

19

Rörvik (2)

Ohlsson (31)

Essén (15)

20

Rörvik (2)

Frimodig (19)

Ask (38)

21

Brink (7)

Frimodig (19)

Ask (38)

22

Brink (7)

Andersson (27)

Olausson (37)

23

Cervin Törnblad (5)

Andersson (27)

Olausson (37)

24

Cervin Törnblad (5)

Johansson (22)

Johansson (36)

25

Johansson (1)

Johansson (22)

Johansson (36)

26

Johansson (1)

Luego Olguin (25)

Zadewasser (35)

27

Frimodig (6)

Luego Olguin (25)

Zadewasser (35)

28

Frimodig (6)

Fredriksson (21)

Sjögren (34)

29

Samuelsson (9)

Fredriksson (21)

Sjögren (34)

30

Samuelsson (9)

Hedström (30)

Nilsson (16)

31

Carlsson (8)

Hedström (30)

Nilsson (16)

32

Carlsson (8)

Andersson (27)

Löfquist (12)

33

Fagerberg (3)

Andersson (27)

Löfquist (12)

34

Fagerberg (3)

Luego Olguin (25)

Heijel (13)

35

Samuelsson (9)

Luego Olguin (25)

Heijel (13)

36

Samuelsson (9)

Blom (20)

Lundin (14)

37

Rörvik (2)

Blom (20)

Lundin (14)

38

Rörvik (2)

Ohlsson (31)

Essén (15)

39

Rörvik (2)

Ohlsson (31)

Essén (15)

40

Rörvik (2)Ej uppdaterad för 2020 ännu !

VIKTIGT: En åkgräsklippare klassas som ett motorredskap klass II, om hastigheten är max 30 km/tim, då räcker det med ett traktorkort eller AM-behörighet ( EU-moped ).

DVS. personer som inte uppfyller ovan krav eller högre får ej köra åkgräsklipparen.


Har ni frågor gällande gräsklipparschemat eller behöver en visning av gräsklipparens funktioner, tveka inte att ta kontakt med Er klippområdesansvarig.


Område:

Infarten             Stig Rörvik, hus 2 - Mob. 0761-90 09 79

Lekplatsen        Mattias Ohlsson, hus 31 - Mob. 0707-98 46 94

Fotbollsplanen  Daniel Essén, hus 15 - Mob. 0707-54 41 87Annerödsvägens Samfällighetsförening         admin@annerod.se